Stress Coach Uddannelse

Stress Coach uddannelse

Hvorfor er ProCoach Academy – Stress Coach uddannelsen en af Danmarks bedste?

  • Fordi den lærer dig at skabe VEDVARENDE resultater hos dine klienter.
  • Fordi den giver dig maximal frihed mens du lærer – fordi det er en 100% online coaching uddannelse.
  • Fordi den kun koster cirka 10 -20% af andre Stress Coach uddannelser i Danmark – UDEN det går ud over din uddannelses kvalitet.

Stress handler i bund og grund om vores REAKTION på det der sker. Du lærer at ændre dine klienters reaktion på stress. Ikke kun at lindre symptomerne, som de fleste andre stress coaching uddannelser gør. 

Mindbugz Stresscoach uddannelsen lærer dig om at ændre dine klienters REAKTION på stress. 

Vi tror på, at stress ikke så meget handler handler om de omstændigheder, der forårsager det, men om hvordan vi reagerer på disse omstændigheder. 

Derfor er vores program fokuseret på at hjælpe dig med at blive stressimmun ved at ændre dit perspektiv og din reaktion på stressende situationer.

Sandheden er, at forskellen mellem dem, der bliver stressede i en situation, og dem, der ikke gør det, er hvordan de fortolker en situation. Det er altså ofte et spørgsmål om perspektiv. 

Vores stresscoach uddannelse lærer dig, hvordan du ændrer din klients perspektiv og reaktion på det, der stresser dem. Vi vil dele hemmelighederne bag stresscoaching med dig, som få andre kender, så du kan hjælpe dine klienter med at blive stressimmune og nå deres mål.

 

Stress Coach uddannelse med certifikat!!

StressCoach uddannelse?  Hvorfor skal du tage sådan en? Er der virkelig behov for at have Stress coaches, år vi har psykologer?

Stress og depression er af WHO blevet nævnt som vor tids folkesygdom. Flere og flere mennesker lider af stress i større eller mindre grad, og det ser desværre ud til kun at blive værre.

Bliver stress ikke håndteret kan den få meget store helbredsmæssige og samfundsmæssige omkostninger. Stress kan i værste fald udvikle sig til depression, hjerte/karsygdomme og alt for tidlig død. Det har også meget store omkostninger for firmaer og det offentlige i form af sygedage og formindsket effektivitet.

Hvis du kigger i Sundhedsstyrelsens statistikker vil du se at andelen af voksne danskere med meget stress er steget fra 21 pct. i 2010 til hele 25 pt. i 2017. Statistikken siger at kvinder er værst ramt af stress. I 2017 havde 29 pct. af kvinderne i Danmark et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 21 pct. af mændene. Begge tal er ALT for høje. 

Problemet er ikke bare stigende, men accelererer også voldsomt. Desværre har vi nok slet ikke set toppen af det endnu. Se også disse tal fra Danmarks statistik.

Andre tal viser også klart hvor stort et problem stress er:

 • Hver dag er der igennemsnit sygemeldt 35.000 personer på grund af stress.
 • Der er 1400 dødsfald årligt der direkte kan kobles på stress.
 • Der indlægges årligt 30.000 mennesker på hospitalerne på grund af stress.
 • Der sker omkring 500.000 henvendelser til praktiserende læger på grund af stress.
 • Sygedagpenge på grund af stress beløber sig årligt til 8 mia. kroner.

Så det er mere end klart at en professionel Stress Coach uddannelse er en uddannelse med fremtid – og et MEGET godt formål.

StressCoach uddannelse hjælper med at blive stress immun.

Der er et kæmpe behov for folk med StressCoach uddannelse

Derfor er der – lige nu – et kæmpe behov for stress coaching. Med en Stresscoach uddannelse kan du hjælpe folk INDEN de kommer så langt ud, at de skal til læge eller psykolog.

En person med en professionel Stress Coachuddannelse kan hjælpe med at man – i tide – får ændret på ens liv, og på ens måde at håndtere problemer og stress på.
Stress Coaching er mere fremadrettet og proaktiv, end terapi og medicinsk behandling. Og den er meget effektiv, hvis man bruger den i god tid og som forebyggelse af alvorligt stress.

StressCoach Uddannelsen hos ProCoach Academy giver dig alle de værktøjer du har brug for, så du på en professionel og kompetent måde kan coache mennesker under stress.

Du får et dybtgående indblik i stress og du lærer at forstå stress. Du lærer at coache dine stress coaching klienter, så de bliver mere immune overfor stress og pres. Du hjælper dem med at kunne håndtere arbejde og hverdag på en ny og stærkere måde.

På en stresscoach uddannelse lærer du en række af de allermest effektive teknikker som kan være med til at skabe varige resultater med stressstyring og stressbehandling.

 

 

Stress er IKKE en sygdom – Men man bliver syg af stress!

Stress er ikke en sygdom, men et symptom på at du er alt for presset og at der ikke er balance i dit liv. Det kan være der skal ændres på jobbet, på dine prioriteringer, forhold eller andet.
Stress kommer som regel fra den måde vi fortolker det der sker vores liv.

En begivenhed har ikke en mening før vi giver den det. 

Denne måde at anskue stressen på, giver os også en forståelse af, at det er vores eget ansvar at gøre noget ved stressen. Derved undgår du at komme i en offer rolle, hvor det er ”de andres skyld”.

Du kender sikkert også det, at to mennesker kommer ud for den samme begivenhed, eller det samme problem. Den ene flipper totalt ud og går i sort, mens den anden tager det helt roligt og får hurtigt løst problemet og kommer videre. Situationen er den samme – men hvad er det der gør forskellen?

Det er de to personers måder at fortolke situationen på der gør forskellen. Denne forskel i måden at fortolke tingene på, kan skyldes mange ting – blandt andet hvor meget pres der ellers er i ens liv, ens følelsesmæssige bagage og meget mere – men det lærer du alt sammen meget mere om på din stresscoach uddannelse.

Du kan som regel ikke ændre ret meget på det der sker omkring dig. Hvis du er ansat i en stor organisation kan det være svært at ændre på dit job. Du kan heller ikke ændre på de mennesker der er omkring dig, eller på hvordan samfundet udvikler sig.

 

Hvad gør du så?

Du har to muligheder. Du kan vælge at gå ind i offer rollen og sige at det er alle de andres skyld. Denne metode er nok den mest brugte, men den løser bestemt ikke problemet – tværtimod.

En anden – og mere effektiv og proaktiv løsning er at ændre din reaktion på det der sker. Du ændrer din reaktion, og din fortolkning af det der sker er løsningen på det meste af stressen.

Ved at gøre det, vokser du samtidig som menneske og bliver meget stærkere. Selvtilliden bliver også meget større – simpelthen fordi du sætter dig i førersædet af dit eget liv.

Og det er værktøjer til at hjælpe dine klienter med at gøre det, du får på stress coach uddannelsen.

Det er disse ting coaching og stresscoaching er helt perfekt til – og som samfundet ser ud nu, så er der kæmpe muligheder for dig til at kunne gøre en kæmpe forskel og hjælpe andre og samtidig gøre det til en god og lukrativ karriere. Det kan være som selvstændig stress coach, som intern stresscoach i en organisation, som HR medarbejder, eller som supplement til en terapeut/rådgiver uddannelse.

Så hvad venter du på?

StressCoach uddannelse - Tænk over det.
Coach Guide til at blive en super coach. Del 2

Har du allerede en Coach Uddannelse?

Har du allerede en Coach uddannelse fra os, som for eksempel Master Coach uddannelsen, eller Life Coach uddannelsen. Eller en coach uddannelse fra andre coach skoler, så kan du tage denne Stress Coach uddannelse som en overbygning.

Læs mere mere her om StressCoaching overbygnings uddannelsen.

VIGTIGT om Stress Coach Uddannelsen!

Det er vigtigt at huske på at denne stress coach uddannelse IKKE gør dig til psykoterapeut. Selv om du får en lang række værktøjer der kan virke terapeutiske.

Når du arbejder som stresscoach, så er det MEGET vigtigt at du skelner mellem stress på grund af f.eks. arbejdspres, og så en person der er kommet ud over kanten og er havnet i en depressions tilstand.

Er det sket, så skal vedkommende straks henvises til læge, psykolog, psykoterapeut eller lignende for at få den rette behandling.
En stress coach må IKKE begynde at behandle depression og andre psykiske lidelser. Stresscoaching handler om at give effektive og positive værktøjer der gør en stærkere og mere ”immun” overfor stressen.

Hvor lang tid tager stresscoach uddannelsen?

Det tager typisk fra 6 uger til 3 måneder at gennemgå en Stresscoach uddannelse – alt afhængig af hvor hurtigt du vil gå frem. Du bestemmer fuldstændig selv.
Der er ingen deadline for hvornår du SKAL være færdig. Hvis du vil bruge længere – så gør du bare det.

Stress Coach uddannelse – Indhold

Her kan du læse mere om hvad en StressCoach uddannelse indeholder.

Her kan du se uddannelsens side, med alle lektionerne. Så snart du er tilmeldt vil du få fuld adgang til denne side, og kan gå igang når du vil.

Se Stress Coach uddannelsens lektions side.

 

A: Master Coach uddannelsen

Denne Stress coach uddannelse giver dig både alle de grundlæggende, og mere avancerede coaching færdigheder som er nødvendige for at du kan coache – ikke kun i forbindelse med stress, men i alle livets henseender.

Gennem 41 spændende audio lektioner danner du basis for dine coach færdigheder.
Denne viden er helt afgørende for at du kan gå videre til at blive en professionel og kompetent Stresscoach.

Læs mere om Master Coach uddannelsen HER. 

B: Hvad er stress og hvorfor får vi det?

Det er vigtigt at du har et indgående kendskab til stress, og hvorfor vi får det. Dette modul i din Stress Coach uddannelse giver dig et indblik i stress og hvorfor vi bliver så stressede nu om dage. I dette modul tager vi også fat på hvordan vi kan ændre reaktionerne på stress.

 

   • Hvorfor bliver vi alle sammen så stressede?
   • Stress cirklen – en selvforstærkende proces
   • Hvordan påvirker stressen os?
   • Medicin mod stress
   • Måden du tænker på gør dig stresset
   • Usikkerhed – En sikker del af livet
   • Hvordan bliver du bedre til at håndtere usikkerheden?

C: EFT teknikken

EFT (Emotional freedom technique) er et af de allermest effektive værktøjer til f.eks. håndtering af stress. Derfor er det en vigtig del af stresscoach uddannelsen.
Der findes tusindvis at værktøjer til stresshåndtering, og mange af dem er meget besværlige. Og det er jo ikke det en stresset person har behov for.

Man har derimod brug for noget der virker her og nu og det gør EFT teknikken. Det er en teknik du let kan lære dine klienter, så de kan blive selvkørende og bruge teknikken efter behov, mellem Jeres samtaler.

Der er 8 spændende moduler om EFT, og du lærer teknikken via tekst og video. Du får en masse praktiske eksempler på hvordan du kan bruge teknikken – både i forbindelse med stress og andre problemer.

Denne del omfatter 8 moduler .

D: Stress Coaching delen

I denne del af din StressCoach uddannelse får du en række moduler der hver kigger på et specielt aspekt af stressen, og hvorfor vi får det. Det er lige fra hvilke typer mennesker der er mest udsat for stress, perfektionisme, selvbebrejdelse, stress på jobbet og meget mere.
Der er også lektioner om mad, vitaminer, sukker, rygning. Du lærer også om åndedrætsteknikker, meditation og bare det at blive mere opmærksom.

Du får også en lang række effektive værktøjer til brug i din stressbehandling og stresscoaching. Værktøjskassen med stresscoaching værktøjer bliver løbende udvidet.

Du kan se en komplet liste over hvad du lærer i denne del af stress coach uddannelsen:

 

          • Tag kontrol over dit liv
          • Find det rette perspektiv
          • Lær at lytte til intuitionen
          • Hvilke personer er mest udsat for stress?
          • Test om du er en A eller B type personlighed
          • Fjernelse af irrationelle tanker og overbevisninger
          • Angst og selvværd
          • Test af angst og dit selvværd (selvtest)
          • Udvikling af dit selvværd og formindskelse af angsten
          • Kontrol over din situation
          • Perfektionisme
          • Test hvor perfektionistisk du er
          • Hvor kommer perfektionismen fra?
          • Sammenligning med andre
          • Du skal sætte grænser – Lær at sige nej
          • Lær at acceptere dig selv
          • Slip de negative minder fra fortiden
          • Glæde – Hvad er det?
          • Skyldfølelse
          • Selvbebrejdelse
          • Stress på jobbet
          • Test – Identificer dine symptomer på job stress
          • Hvad er det der stresser dig på jobbet?
          • Alt for meget arbejde
          • Uklare og urealistiske mål
          • Karriere blokeringer
          • Find ud af hvordan du reagerer på Job stress
          • Ændring af dine tanker
          • Lad være med at presse dig selv
          • Ernæring og motion i relation til stress
          • Vitaminer
          • Kaffe
          • Sukker
          • Rygning
          • Alkohol
          • Motion
          • Meditations og åndedrætsteknikker der lindrer stress
          • Åndedrætsteknikker
          • Meditation
          • Forskellige måder at meditere på
          • Opmærksomhed – Lev i nuet
          • Giv slip på dine tanker

         Afsluttende eksamen – Du er nu certificeret Stress Coach

         Efter du har fuldført din Stress Coach uddannelse kan du afslutte den med en online eksamen – hvor efter du (når du har bestået) får udstedt et Stress Coach certifikat som bevis på at du nu er SMC Certificeret Master Stress Coach.

Stress coach uddannelse - Tag en professional stresscoaching Stresscoach uddannelse.
audiolektioner på online coach uddannelse

Stress Coach Uddannelsen foregår med Audio Lektioner i PodCast format.

Læs mere om hvorfor vi har valgt at lave Stress Coach Uddannelsen med AUDIO lektioner og ikke Video som de fleste andre kurser.

Priser på StressCoach uddannelsen

Stress Coach uddannelsen koster:    kr. 1.995 (incl. moms)

Du kan vælge om du vil betale din Stresscoach uddannelse på een gang, eller over flere gange. Du kan betale med Kreditkort, Debitkort, eller Bankoverførsel.

Hvis du køber til det offentlige med EAN nummer, så vælg Manuel betaling, og send os en email med dine EAN faktureringsoplysninger.

Priserne er incl. 25% moms.

30 dages tilfredshedsgaranti Coach Academy

100% returret – Du kan trygt bestille

Du kan bestille din Stress Coach uddannelse helt uden risiko. Du har nemlig 30 dages – 100% fortrydelsesret på Stress Coach uddannelsen.

Hvis du indenfor den 30 dages periode – af en eller anden grund – ikke er tilfreds med den uddannelse du har investeret i, så giver du os bare besked. Så får du alle dine penge retur.

 

Har du spørgsmål, så skriv til ProCoach Academy Support her…