Coaching guide del 3 – Coach Værktøjer

Coaching værktøjer, som dine klienter efterspørger

Efterhånden som coachingbranchen vokser, og flere og flere mennesker ved, hvordan coaching fungerer, så har kundernes forventninger også ændret sig og ændret. Derfor er det vigtigere end nogensinde før at beherske centrale coaching værktøjer.

Ifølge en undersøgelse fra Harvard Business Review forventes coaches ansat af virksomheder ikke længere at fokusere på at “fikse problemer” eller ”uheldig” adfærd, som det var tilfældet for 10 eller 20 år siden. De skal  nu mere arbejde på at forbedre og forbedre  ydeevnen.  

Dette er en interessant indsigt…

Det er klart at en coach evner og dygtighed i et rigtigt coachingmiljø kommer ud før formel certificering.

Der er en væsentlig mulig årsag til dette…

Kunderne vil have én ting fra en coach: Resultater.

De er basalt helt lige glade med hvilken type certificering du har.

Så hvad betyder det for dig som coach?  Især hvis du er ny i dette game.

Tag dig tid til at bygge videre på din erfaring og dit omdømme ved at opdyrke dine nøgle coaching værktøjer fra dag 1.

Der er 7 coach værktøjer, som verdens bedste coaches alle har til fælles…

Det er de coach værktøjer, der vil få dig ansat, de coaching værktøjer, der vil hjælpe dig med at arbejde med flere kunder, øge din oplevelse og dine resultater…

Og som tager dig hele vejen til toppen.

 

7 nøgle coaching værktøjer i ekstraordinær coaching

 

Coach Værktøj #1:  2 ører, 1 mund

Den græske filosof Epictectus er blevet krediteret for at sige:

Vi har to ører og kun én mund – så vi derved kan lytte dobbelt så meget som vi taler.

I coaching kan vi ændre det til, at vi skal “lytte dobbelt så GODT som du taler.”

Det allervigtigste værktøj, som en coach har brug for, er evnen til at lytte aktivt. På et meget dybt niveau. At være i nuet når du lytter.

Det lyder ret simpelt, men det er det ikke.

At være i nuet når du lytter handler om at tømme dit sind for dine egne tanker, dine egne behov og ønsker, og give din fulde opmærksomhed, sind og sjæl, til din klient.

Extra tip:

Lyt efter, hvad der bliver sagt, og (måske endnu vigtigere) hvad der IKKE  bliver sagt. Hvad er det som din klient ikke får sagt, og måske ikke er opmærksom på.  

 

Coach Værktøj #2: Vær ikke en ”expert i det hele”

En coach der siger han/hun kan det hele – kan rent faktisk ingen ting.  Generelle coaches, der coacher hvem som helst om hvad som helst – vil fejle. Dette er en garanti.

Fra det øjeblik, du begynder at coache, skal du forsøge at identificere, hvem du kan lide at arbejde med – din ideelle coachingklient – og hvad du vil coache på – dit ekspertiseområde. På den måde kan du begynde at opbygge dit omdømme som ekspert.

Måske vil du hjælpe millennials med at finde en meningsfuld karrierevej, eller måske vil du arbejde med stress, business coaching, salg, ledere, eller noget helt andet.

Extra tip:

Husk, der er ingen forkerte svar, kun svar, der virker for dig.

 

CoachVærktøj #3: Mere end 1, 2 eller 3

Ligesom en stor tømrer ikke bare har brug for hammer 1, 2 eller 3, men en hel masse værktøjer i sit værktøjssæt for at skabe smukke møbler, så har en professionel coach brug for en hel masse coachingværktøjer for at skabe smukke resultater for sine kunder.

Led altid efter pålidelige coaching programmer eller læringsmuligheder, så du kan blive ved med at tilføje flere coaching til værktøjer til din menu.  

 

Coach Værktøj #4: Vær et spejl for din coaching klient

Tidligere i denne guide talte vi om “at fungere som en klangbund” som en af ​​de 3 vigtigste grunde til, at de er engageret.

 At blive ”et spejl” for sine klienter er en dybere version af dette.

Det er næsten umuligt at få et nyt perspektiv eller synspunkt, når vi er så dybt fordybet i vores egne ideer og ønsker. 

Lige meget hvor dygtige vi er, så er vi ikke i stand til at se, om vores tanker og overbevisninger tjener os, om vores ideer er værd at forfølge eller i overensstemmelse med vores værdier.

En coach giver klienterne en måde at se på deres liv med nye øjne.

Eller sagt på en anden måde så kan en coach hjælpe med at se sig selv på den RIGTIGE måde. Dette er en meget kraftfuld metode til at hjælpe dine coaching klienter med objektivt at se deres styrker, og se de huller, der skal lukkes, så de kan nå deres mål.

 

Coach Værktøj  #5: Arbejd med det geniale indeni – Din intuition

Du ved det måske ikke allerede, men du har et genialt niveau af intelligens inden i dig lige nu. Denne intelligens har været der fra den dag du blev født og er blevet ved med at udvide og udvikle sig gennem årene.

Denne intelligens kaldes intuition.

Din intuition er som en medfødt intelligens, der er langt stærkere end det tænkende sind og langt mere effektiv til at finde løsninger.

Extra tip:

At dyrke din intuition er tæt forbundet med at lytte med bevidsthed om nuet.
Jo mere du lytter, jo mere flyder og vokser din intuitive evne.

 

 

Coach Værktøj #6: Afkod den menneskelige natur

Som diskuteret tidligere er det en coaching opgave at udvikle individuel vækst. En coach coacher mennesker. Det betyder, at du skal have en dyb og bred forståelse af den menneskelige natur, og hvad der motiverer os.

 En god måde at få et forspring på dette er at se på, hvordan vi mennesker træffer beslutninger. Hvis du tænker over det, vil du se, at forskellen mellem succes eller fiasko oftest sker i beslutningsøjeblikket.

At hjælpe dine klienter med at træffe gode beslutninger er en effektiv måde at etablere dit ry som en coach i verdensklasse.

Du behøver ikke at tage en universitetsgrad i psykologi for at forstå, hvordan folk kommer frem til en beslutning. Se for eksempel i stedet på Maslows behovshierarki og også paradigmet af ønsker, som består af 6 kategorier:

 

Kig også ind i de 5 ting der, der påvirker beslutningstagningen:

  1. Kærlighed – at være elsket
  2. Tilhørsforhold – Følelsen af at være en del af noget
  3. Værdighed – at være noget værd for andre
  4. Følelsen af at være god nok.
  5. At blive valideret og værdsat.

 

 

Coach Værktøj  #7: Spørg som en professionel coach

Når en coach stiller kraftfulde spørgsmål, inspirerer det til livsændrende transformationer hos klienterne, og de bedste coaches er utroligt dygtige til dette.

Et godt hack er at stille spørgsmål, som ingen andre vil stille dine klienter

Vær modig, og stil spørgsmål ingen andre tør stille eller har tænkt på.  Dette kan endda betyde, at din klient midlertidigt vil føle sig irriteret eller utilfreds med dig, men coaching er ikke en popularitetskonkurrence.

Husk, at du ikke coacher for at vinde din klients godkendelse, du coacher for at få din klient til at ændre sig og opnå de resultater hun/han ønsker.

Extra tip:

Prøv disse kraftfulde coachingspørgsmål med dine kunder:

– Hvad gør du, der holder dig tilbage fra dit mål?

– Hvad er den indre dialog, der hele tiden går gennem dit sind?

– Hvorfor vil du have det, du vil?

– Hvordan ville det se ud, føles, lyde, lugte, smage når du opnår det, du gerne vil?

 

 

Arbejd med dine vigtigste coaching værktøjer

 Tag en hurtig scanning af de 7 færdigheder, der er angivet i dette kapitel. Find et stykke papir og tegn en lodret linje ned på midten.

Skriv “Styrker” øverst til venstre og “Behov for forbedring” øverst til højre.

Vælg nu en færdighed i kategorien ”Behov for forbedring”, og begynd at arbejde på den, indtil du når et niveau, der føles godt for dig. Du skal måske få en mentor coach til at hjælpe dig med dette (En coach har også brug for en coach).

Fortsæt derefter til den næste færdighed på listen over ”behov for forbedring” , indtil du har flyttet alt på din liste over i ”Styrker”.

 

 

Coach værktøjer