Problemløsning – ideer til at finde helt ny løsninger på dine problemer

Ledelse

To fanger gravede en gang en 40 meter tunnel ud fra deres celle i fængslet.

Men hvor gemte de al jorden de gravede op så de ikke blev opdaget? De havde en genial problemløsning.

Svaret er, at de gemte jorden i tunnellen igen om dagen. Fangerne stjal nylon sække fra fængsels bageriet og hver nat de gravede kom de jorden ned i sække.
Om dagen når der kunne komme celle inspektion, kom de alle sækkene ned i tunnellen igen og gjorde rent i deres celle. Da fangerne var stukket af gennem tunnelen fandt vagterne en celle fyldt med jordsække og en tom tunnel.

Dette er et rigtig godt eksempel på innovativ tænkning og det at finde løsningen i selve problemet eller udfordringen. Fangerne havde meget begrænsede ressourcer og en af dem var selve tunnelen. Det er altid let nok af finde løsninger på et problem hvis vi har ubegrænsede ressourcer – men ofte så bliver løsningen for dyr og kompliceret.

Begrænsede ressourcer gør os kreative med problemløsning.

Hvis du til gengæld kun har meget begrænsede ressourcer så bliver du tvunget til at være meget kreativ og innovativ. I sådanne tilfælde bliver løsningerne ofte meget elegante, billige og effektive. Det at bruge tunnellen som løsning på problemet med jorden er et super eksempel på dette.

Da Hiram Maxim for mange år siden var på duejagt kom han til at tænke på at her gang han skød, så fik han et ordentligt puf i skulderen af geværets rekyl. Noget andet var at han hver gang skulle stoppe op og lade geværet igen, inden han igen kunne skyde. Han kom til at spekulere over om han kunne bruge det ene ”problem” til at løse det andet med. Og derved var han i gang med at opfinde maskingeværet.

Vend problemet om – 180 grader

I slutningen af den første golfkrig blev der sat en masse oliebrønde i brand af de tilbagetrækkende Irakiske soldater. Du kan sikkert godt huske billederne af alle de store ildsøjler i ørkenen. Disse brande var meget svære at slukke og specielt fordi at der ikke var vand nok i ørkenen til at slukke brandene med. Hvad kunne man så bruge?

Et svar kunne have været at bruge sandet, men det viste sig ikke at fungere. Sandet blev bare til glas. Det var ikke en god problemløsning.

Derfor fandt man en endnu mere effektiv løsning. De olie ledninger der normalt blev frugt til at pumpe olien fra oliebrøndene til raffinaderiet blev i stedet brugt til at pumpe vand den anden vej – ud til de brændende oliebrønde. Ved at bruge en eksisterende ressource og vende flowet om, blev problemet løst og brandene blev slukket.

Ingeniører er ofte vant til at skulle arbejde indenfor meget afgrænsede rammer. I den allerførste Folkevogn havde ingeniørerne et problem med at få vinduesviskerne til at køre. De fandt en (den gang) genial løsning med at bruge lufttrykket i bilens reservehjul. Jeg tænker så lidt på, hvordan det ville være at punktere i regnvejr. Men for den tid var løsningen genial.

Problemløsning – Ikke kun for ingeniører

Det er ikke kun ingeniører der bruger selve problemet til at løse problemet. I 2005 da IRA røvede en hovedbank i Belfast med et udbytte på £25 millioner i pengesedler, skulle myndighederne forhindre IRA i at bruge alle disse penge på ny kriminalitet.

De fandt på at bruge en af ressourcerne i selve problemet, nemlig de stjålne pengesedler. Endnu et godt eksempel på en genial problemløsning.

De valgte simpelthen at trykke ny og anderledes pengesedler. Alle der havde de gamle pengesedler skulle så hen og have vekslet til de nye sedler, og det kunne godt være et problem hvis man kom og gerne lige ville have vekslet £25 millioner.

 

Hvordan kan du selv eller dit firma bruge denne strategi til at finde innovative løsninger på de udfordringer du står overfor?

I denne tid hvor resurserne, mange steder, er begrænsede er det rigtig godt at kunne se helt nye løsninger – i problemet. Det er de mennesker og virksomheder der formår dette og som kan være innovative og nytænkende der virkelig kommer styrket ud af den såkaldte krise.  Måske er krisen en vink til os alle om at vi skal finde nye måder at gøre tingene på – nye måder at tænke på. En ny strategi for problem løsning. Måske bliver alle dem der sidder og glæder at alt igen kommer tilbage til det ”normale” slemt skuffede.

En af metoderne du kan bruge til at udtænke helt nye og innovative løsninger på er, at opdele problemet eller udfordringen op en række uønskede begivenheder/effekter.
Gennemgå derefter hver af disse – stille og roligt  – en efter en og for at se om denne del kan vendes og drejes så den kan stoppe en af de uønskede effekter, eller måske helt bryde den uheldige kæde der skaber problemet.

Ved virkelig at bruge denne metode op en kreativ måde vil du ofte kunne komme frem med meget innovative og enkle problemløsning.
Jeg håber at eksemplerne kan hjælpe dig lidt på vej.

 

Rigtig god og innovativ fornøjelse.