Amøbe Teorien

Coaching

De fleste der kender lidt til coaching er enige i at effekten af coaching er helt fantastisk. Det er helt sikkert umagen værd, og noget man virkelig skal gøre meget mere brug af.
Det er klart at næsten alle gerne vil være med til, at deres medarbejdere og deres klienter får en dagligdag, der gør dem til mere effektive og afbalancerede mennesker.

Problemet med dette er så bare, som med så mange andre teorier, at få det bragt videre ind i ens dagligdag. Et af problemerne er den grundopfattelse de fleste ledere/coaches (ledere/coaches skal ses i den bredeste forstand) har om mennesker, og om hvad der motiverer dem.
I vore forsøg på at ændre andres adfærd bruger vi tit det jeg kalder Amøbe teorien.

Du husker nok at en Amøbe er et lille enkeltcellet slimdyr, som mange af os har studeret i biologitimerne.
Det er meget let at ændre en Amøbes adfærd, Vi kan enten prikke til den med en nål for at få den til at flytte sig, eller også kan vi få den til at bevæge sig i en bestemt retning ved at give den sukker.

Motivation på Amøbe niveau

Nåle og sukker fungerer rigtig godt med amøber, og de vågner aldrig op en morgen og siger ”I dag vil jeg ignorere sukkeret”.
Nej – dag efter dag vil de reagere som vi forventer på de stimuli vi giver dem, og bevæge sig forudsigeligt.

Denne gode og brugbare teori er blevet beskrevet af både Pavlov, Watson, og Skinner. Problemet er så bare at denne amøbe teori er blevet en motivations og ledelses teori mange steder. Meget ofte så prøver ledere og coaches at frembringe ændringer hos mennesker ved at prikke til dem, eller ved at give dem en belønning.
Dette gælder jo også i mange andre af livets forhold blandt andet som forældre, og i partnerforhold. Man ser også disse teorier brugt, i mere eller mindre avancerede afskygninger, i salg og markedsføring.

De fleste psykologer har forladt denne teori, som egentlig hedder adfærdspsykologi, på grund af at de gjorde den fantastiske opdagelse at mennesker er mere komplicerede end amøber. Tak for det…..
Det er uheldigt at se at mange ledere, og coaches STADIG arbejder som om de ikke har gjort en tilsvarende opdagelse. Man ser endda mange moderne coaching bøger der arbejder ud fra adfærdspsykologi i sin reneste form.

Hvorfor virker teorien ikke?

Du kan være helt sikker på at brug af amøbeteori i forbindelse med coaching ikke vil give dig de resultater du håber på. Her er nogen af grundene:

Der kommer ingen langtidsvirkning af amøbe teorien. Så snart stimuli ophører, så ophører adfærden også.

Mennesker er klogere end amøber (har dog oplevet eksempler på det modsatte også), og vi lærer hurtigt at få belønning uden at udføre nogen handlinger. Mange af os har lært hvordan man får gode karakterer i skolen, uden at læse meget. Mange organisationer er også fulde af medarbejdere der er mestre i at se effektive og produktive ud, uden at yde noget af væsentlig værdi til organisationens udvikling. Organisationen motiverer dem simpelthen ikke til det.

Amøbe teorien fjerner muligheden for at mennesker bliver selvkørende og selvkorrigerende fordi de hovedsageligt reagerer på stimuli. De styrer ikke selv mod et synligt mål, og arbejder ikke efter fælles værdier de kan forholde sig til.

Amøbe teorien svækker mennesker hver gang den bliver anvendt, fordi den vænner dem til at kun udføre handlinger når andre beder dem om det. Det er perfekt når vi ønsker passive, og ikke-tænkende zombier, men dræbende hvis vi forventer initiativ, innovation, risikovillighed, og kreativitet.
Amøbeteorien eliminerer muligheden for at mennesker bliver selvgenererende fordi deres ambitioner og initiativ bliver dræbt på grund af at alle uautoriserede initiativer og ideer bliver forhindret.

Al opmærksomhed bliver rettet mod de handlinger der sikrer at man ikke bliver prukket til, eller rettet mod handlinger der leder til øjeblikkelig udløsning af en belønning.
Den øjeblikkelige effekt af belønninger bliver dyrket, men opbygning af en langvarig kompetence og loyalitet bliver forhindret.

Listen af grunde til amøbe teorien ikke virker kan fortsætte, og du kan sikkert komme med ligeså mange.

Ingen bryder sig om at blive manipuleret med, hverken åbenlyst, eller i det skjulte og det er hvad amøbeteorien er – nemlig manipulation.

Hvad gør man så?

De fleste kan godt se begrænsningerne i amøbeteorien, men ikke desto mindre så er det den, mange af os arbejder med i mange tilfælde. Specielt i pressede situationer.
Det kræver en masse disciplin og lang træning af ledere og coaches, at holde fingrene helt væk fra amøbeteorien, og i stedet tage en alternativ teori i anvendelse.

Hvad skal det så være for en teori? Det skal i alle tilfælde være en teori og menneskeopfattelse der er meget mere effektiv til at kunne frembringe den virkning af coaching som vi ønsker.

Denne alternative teori skal respektere mennesket, og fleksibel nok til at kunne omfatte de store forskelle der er i mennesker. Den skal give coachen mulighed for at forstå sine coachees, samt designe og gennemføre et coaching program der resulterer i den ønskede langtidseffekt.

Den væsentligste del af den teori som jeg vil foreslå vi bruger, baserer sig hovedsageligt på noget vi kan kalde ”Fænomenologi”.
Den siger at det ikke er begivenheder, kommunikation, eller stimuli der leder til adfærd. Det er den måde hvorpå det enkelte individ fortolker disse begivenheder, kommunikation, eller stimuli der leder til en bestemt adfærd eller handling.

Mennesker ser ikke verden som den er, men som de selv er.

Jeg ved godt at det hele bliver meget mere kompliceret nu, end hvis vi kunne bruge amøbeteorien, men hvis vi skal have resultater som coaches er det nok nødvendigt at gå bort fra amøbeteorien.

En lille historie

For at klarlægge dette endnu mere for dig, vil jeg prøve at komme med et lille tænkt eksempel.

Forestil dig tre mennesker der kommer til den samme fest. Det er en typisk fest med musik, mad, drinks, og en masse mennesker er taler sammen.
Det er her vigtigt at forstå, at selv om adfærden hos de tre gæster vi her beskriver er forskellige, så er det ikke omgivelserne der er forskellige. Hver gæst reagerer ud fra sin egen virkelighed, eller fortolkning af det han mener er virkeligheden.

Den første gæst der kommer, er en kunstner der har solgt et billede til den familie der holder festen. Hvad er det første kunstneren gør? Han begynder at kigge efter hvor billedet er placeret, og undrer sig højlydt over at placeringen ved siden af døren ind til toilettet.

Den anden gæst er en alkoholiker. Du kan sikkert forudse at hans første handling er at finde ud af hvor drikkevarerne er placeret. Ligesom hos den første gæst så bliver alt andet omkring ham sat i baggrunden – De andre gæster, maden, og musikken. I hans verden er drikkevarerne det primære lige nu.

Du har måske behov for lidt mere forestillingsevne for at kunne følge den næste gæst. Han er dybt forelsket i en pige han skal møde til festen. Prøv selv at huske en forelskelse, og en gang hvor du ser din elskede dukke op?
Det er som om tiden står stille – lyde og alle andre indtryk dæmpes ned. Den elskede fremstår som hun/han var badet i spotlys.

Alle handler ud fra deres EGEN virkelighed

Det er vigtigt at du har denne grundforståelse af menneskers fortolkning af verden. Forstår du det vil du have meget lettere ved at coache og hjælpe andre.
Hver persons handlinger var helt i overensstemmelse med den fortolkning han foretog. De handlede ud fra DERES virkelighed.

Det er dit job som coach at forstå din coachees billede af verden, og den struktur af fortolkning din coachee bruger. Dernæst skal du i partnerskab med din coachee ændre denne struktur således at de handlinger der sker fremover også fører til det udbytte som I gerne vil frem til.

Hvis du skulle have coachet disse tre gæster i det at gå til fest, så kunne du jo nok ikke med held have brugt samme strategi overfor alle tre.

Du skal lære det korrekte “SPROG” din ansatte/coachee/klient taler

Du skal som coach, så at sige lære din coach det korrekte ”sprog” til opgaven. Som første trin i alle tilfælde.

Vi kan ikke læse et kort hvis vi ikke kender ”sproget” og “symbolerne”. Du kan ikke beskrive følelser hvis du ikke kender til følelsernes sprog. Du kan ikke kommunikere effektivt uden at vide, hvad det er du skal lytte efter.

At lære din coachee et nyt ”sprog” er dog ikke nok. Det andet vitale element du som coach skal tilføre, er træning der sikrer at det nyindlærte bliver en permanent del af coacheens fortolkningsmønster.

Ingen kan lære at køre en bil ved at lære ”bilens sprog” såsom brug af pedaler, rat, gear, og færdselsloven.
Efter at have lært ”sproget” så må man ind bag rattet og bruge mange timer på træning. Det er kun via denne kontinuerlige og fokuserede træning vi bliver kompetente bilister.
På den anden side så er træning heller ikke nok til at kunne køre bil på en ordentlig måde. Vi ville være prisgivet hvis noget går galt, eller når vi møder andre biler.

Hvis vi skal overføre vigtigheden af det korrekte ”sprog” og træning til coaching så er ”sproget” det der sikrer at coacheen bliver selvkørende, og selvkorrigerende. Træningen er den der sikrer at coacheen også på længere sigt er effektiv og balanceret person. Eller hvad nu formålet med coachingen nu måtte være.

Når du sidder og læser dette så tænker du sikkert på, hvor mange forsøg du har gjort for at forbedre, og hjælpe andre – og som er slået fejl.
Der kan selvfølgelig være mange grunde, men en af dem kunne være at du har prøvet at tage Amøbe teorien i anvendelse. Du har muligvis forsøgt at bruge belønning eller straf i en eller anden grad.
Måske du vi leveret et ”sprog” der var utilstrækkeligt, eller som ikke passede til situationen, således at adfærden blev anderledes end du ønskede.

Du kan lære meget mere om dette på vores Coach Kursus og Master Coach uddannelsen.