Business Coach Uddannelse

Business Coach uddannelse

En Business coach uddannelse giver unikke resultater i alle organisationer

Er du leder, konsulent, supervisor eller vil du gerne arbejde med business coaching – så kig på Master Business Coach uddannelsen.

En Business Coach uddannelse er en online businesscoaching uddannelse hvor du – helt i dit eget tempo – lærer professionel Business coaching. Coach uddannelsen tilpasser sig dit skema – og ikke omvendt.

Moderne organisationer skal ændre sig i en stadig hurtigere takt for at kunne klare sig i den globale konkurrence. Og det stiller større og større krav til dig som leder og ledende medarbejder. For at følge med kræver det en konstant og løbende udvikling af medarbejdere og ledere. Og i den forbindelse er der reelt set INGEN vej uden om at bruge business coaching i en eller anden form.

Men hvordan får du så disse kompetencer på den letteste og mest effektive måde?

Det kan være en udfordring for mange at skulle tag en ny og længerevarende business coach uddannelse – men det giver vores  Business Coach uddannelser dig løsningen på.

Master Business Coach uddannelsen foregår 100% online, hvilket betyder at du har frihed til at studere når du vil – hvor du vil – og hvor længe du vil. Og stadig får du en professionel business coaching uddannelse.

På Business coach uddannelsen får du alle de kompetencer du har behov for til at kunne coache på en professionel måde.

Dette er uanset om du er leder der vil lære coachende ledelse, om du vil arbejde som intern/ekstern coach eller om du vil bruge det som konsulent eller HR medarbejder.

Master Coach uddannelsen
Bedste business coach uddannelse

Hvad er formålet med en Business Coach uddannelse?

Denne business coach uddannelse er udviklet til to forskellige målgrupper: Ledere og coaches. Og til dem der er på vej til at blive dette. Med ledere mener vi ledere og chefer i organisationer. For dem er dette kursus med til at kunne udvikle deres egen high-performance lederstil gennem business coaching. Lederes ønsker normalt ikke at blive certificeret business coach, men de ved hvor stor effekt en coachende lederstil har.

En coachende lederstil er helt bestemt vejen til et helt nyt niveau af resultater, og ikke mindst meget tilfredse medarbejdere.
Med business coaches mener vi mennesker der leverer coaching 1:1 eller til grupper. Det kan være til medarbejdere eller ledere. Det kan både være intern business coach i en organisation, og eksterne selvstændige coaches. Det er vores ambition med denne business coaching uddannelse at give dig værktøjer til at hjælpe organisationer med at opnå sit fulde potentiale, og fjerne barrierer og gamle vaner der forhindrer high-performance.

At coache i en organisation er anderledes en at coache enkeltpersoner. Med denne uddannelse får du alle de færdigheder du skal bruge for at kunne coache professionelt og kompetent i en organisations context. Det handler om at kombinere coachingens ”magi” med en virksomhed/organisation for at kunne skabe en powerfuld oplevelse og resultater. Både for organisationen, medarbejderne og coachen.

Hvad indeholder en Business Coach uddannelse?

Denne Master Business Coach uddannelse består af 41 Master Coach lektioner og 23 Business coach lektioner. Derudover en god samling coaching spørgsmål.

Lektionerne består af AUDIO lektioner og PDF med hele kursus teksten til download – så du altså både kan lytte, læse og tage noter.  Læs mere her HVORFOR vi har lavet uddannelsen med AUDIO og  ikke video.

Du kan se uddannelsens kursus side her. Så snart du er tilmeldt får du fuld adgang til lektionerne, og kan starte omgående.

 

Master Coach uddannelsen 

Master Coach uddannelsens 41 spændende lektioner banner basis for uddannelsen.

Når de er gennemgået kan du begynde på Business Coach lektionerne.

BEMÆRK: Hvis du allerede har Master Coach uddannelsen, eller en anden coach uddannelse kan du tage Business Coach uddannelsen som en overbygning. 

 

Business Coach Delen: 

Når du har taget Master Coach uddannelsen kan du gå videre med de 36 spændende Business Coaching lektioner. Du kan tage dem som tekst, PDF download eller audio – som en podcast.

 

Modul 1: Introduktion til Avanceret Business Coaching

Lektion 1.1: Forståelse af Business Coaching

Lektion 1.2: Overgang fra Basal til Avanceret Business Coaching

Lektion 1.3: Rækkevidde og Potentiel Indvirkning af Business Coaching

 

Modul 2: Forståelse af Virksomhedskultur

Lektion 2.1: Genkendelse og Påvirkning af Organisationskultur

Lektion 2.2: Inkorporering af Organisatoriske Værdier i Coaching

Lektion 2.3: Håndtering af Ændringer og Modstand

 

Modul 3: Leder coaching

Lektion 3.1: Coaching af Rising Star ledere og Fremadstormende Ledere

Lektion 3.2: Udvikling af Lederevner gennem Coaching

Lektion 3.3: Fremme af Executive Presence gennem Coaching

 

Modul 4: Præstations- og Produktivitetscoaching

Lektion 4.1: Coaching for Præstations forbedring

Lektion 4.2: Tilpas coaching til de overordnede mål

Lektion 4.3: Forbedring af Tidsstyring og Produktivitet med Coaching

Modul 5: Forretningsstrategi og Beslutningstagende Coaching

Lektion 5.1: Coaching i Strategisk Tænkning

Lektion 5.2: Coaching i beslutningstagning

Lektion 5.3: Balancering af Risiko og Mulighed i Beslutningstagning

 

Modul 6: Coaching for Innovation og Ændring

Lektion 6.1: Coaching i Innovation

Lektion 6.2: Organisatoriske ændringer gennem Coaching

Lektion 6.3: Overvindelse af hindringer og modstand mod ændringer

 

Modul 7: Konflikthåndtering og -løsning med Coaching

Lektion 7.1: Coaching i konstruktiv konflikthåndtering

Lektion 7.2: Modstandsdygtighed i konflikt situationer

Lektion 7.3: Coaching i recuperation efter konflikt – Forsonings coaching efter en konflikt

 

Modul 8: Team- og Gruppecoaching

Lektion 8.1: Coaching i effektivt team samarbejde

Lektion 8.2: Facilitering af gruppedynamik i Team Coaching

Lektion 8.3: Coaching af Teams gennem ændringer og transformationer

 

Modul 9: Etik i Forretningscoaching

Lektion 9.1: Etiske retningslinjer i Business Coaching

Lektion 9.2: Håndtering af grænser og dobbeltrelationer

Lektion 9.3: Coaching i kulturelle forskelle og inklusion

 

Modul 10: Coaching af Karriereskift og karriereudvikling

Lektion 10.1: Coaching i karriereskift og forfremmelse

Lektion 10.2: Facilitering af kompetenceudvikling og livslang læring

Lektion 10.3: Navigation i karriereplateauer og -fornyelser

 

Modul 11: Markedsføring og Branding for Forretningscoaches

Lektion 11.1: Personlig Branding for Business Coaches

Lektion 11.2: Netværk og Opbygning af Kundeforhold

Lektion 11.3: Digital Markedsføring og Sociale Medier for Business Coaching

 

Modul 12: Kontinuerlig Udvikling for Business Coaching

Lektion 12.1: Løbende Læring og Kompetenceforbedring for Coaches

Lektion 12.2: Refleksion og Selvcoachingteknikker for Coaches

Lektion 12.3: Hold dig opdateret: Tendenser og Evolutioner i Business Coaching

 

Kurset vil ikke kun give dig værktøjerne til at navigere i den komplekse verden af forretningscoaching, men også færdighederne til at trives som forretningsleder eller uafhængig coach. Med en balance mellem praktiske lektioner og tankevækkende diskussioner, er dette kursus din adgang til at blive en indflydelsesrig businesscoach, der kan gøre en positiv forskel.

Afsluttende prøve og Certifikat

Uddannelsen kan afsluttes med Online prøve hvor du ved bestået får dit Business Coach certifikat og retten til at kalde dig MBC – Certificeret Business Coach.

 

 

Certificeret Business Coach
Bliv Master Business Coach

Hvem er Business Coach uddannelsen til?

Denne Business coach uddannelse er henvendt til:

  • Dig der gerne vil lære professionel coaching, fordi det er en effektiv måde at relatere til medarbejdere og kolleger på ethvert niveau på arbejdspladsen, undervisningssteder, sport og i dit personlige liv.
  • Dig der er selvstændig eller iværksætter, og som i din travle hverdag ikke har tid til en lang uddannelse væk fra firmaet – men som alligevel gerne vil have alle de effektive business coaching værktøjer, for bedre at kunne motivere og øge dine medarbejdernes præstationer. Og som hellere vil indtage en coachende rolle end en lederrolle. Moderne medarbejdere vil jo coaches – og ikke ledes.
  • Større organisationer som vil indføre en coaching kultur – hvor ledere, afdelingsledere, supervisors og andre kan bruge uddannelsen til at udvikle deres rolle på arbejdspladsen.
  • Dig der er professionel coach eller konsulent og som gerne vil tilføje business og executive coaching til din kompetence ”værktøjskasse”.
  • Dig der er underviser, instruktør eller HR medarbejder – og som gerne vil have udviklet dine kompetencer indenfor coaching.

Master Business Coach uddannelsen er en online uddannelse til dig der gerne vil lære professionel business coaching og executive coaching – uden at skulle bruge lang tid væk fra din travle hverdag. Du tager din coachuddannelse når du har tid og lyst til det – og den kan let kombineres med dit daglige job.

Hvis du læser et par timer om ugen – og implementerer det du lærer i din hverdag – så kan du have dit Master Business Coach uddannelses certifikat i løbet af nogle måneder.

Coaching bliver stadig mere brugt i dansk erhvervsliv og mange organisationer implementerer coaching som en helt central del af virksomhedskulturen. Flere og flere erhvervsfolk tager en coachuddannelse.

 

 

Hvor lang tid tager Businenss Coach uddannelsen?

Det tager typisk fra 6 uger til 3 måneder at gennemgå coach uddannelsen – alt afhængig af hvor hurtigt du vil gå frem. Du bestemmer fuldstændig selv. Der er ingen deadline for hvornår du SKAL være færdig. Hvis du vil bruge længere – så gør du bare det.

En coach uddannelse er en super investering….

Når man som medarbejder bliver coachet af en business coach, leder, en HR-medarbejder, eller måske en kollega, så føler man sig set og støttet i sin udvikling. Man får koblet virksomhedens – måske lidt diffuse mål – op mod sine egne mål. Man får klarhed over hvor godt man klarer sig og hvad der forventes af en. Man får fokus på det er der vigtigt og hvor man selv kan bidrage mest til at man når sine mål.

Det giver meget mere engagerede og produktive medarbejdere – og et meget mere tiltrækkende arbejdsmiljø. Stress og usikkerhed mindskes og alle vinder på at bruge coaching. Det gælder på alle niveauer i en virksomhed.

Medarbejderne er en virksomheds/organisations vigtigste ressource. Eller du kan også sige at medarbejderne ER organisationen.

• Hvor godt passer du på Jeres absolut vigtigste aktiv?
• Ved du hvordan du kan coache og lede dem mod Jeres fælles mål?
• Er du god til at lytte?
• Er du god til at give feedback?

Moderne mennesker vil ikke ledes, de vil coaches. 

E-learning – en af de mest effektive måder at lære på

Master Business Coach uddannelsen hos ProCoach Academy foregår 100% via e-learning. Men spændende AUDIO lektioner.  Al undervisning, levering af kursusmaterialer, og eksamen foregår over nettet. Det betyder at du er helt uafhængig af tidsplaner.

Du begynder med din coachuddannelse når du vil, du læser når du vil, og du afslutter din uddannelse når du vil. Mere effektivt, fleksibel og stressfri måde at lære på, finder du næppe.

Den passer perfekt ind i en lidt for travl hverdag. Og udbyttet du får i den anden ende – gennem meget bedre evner til at kommunikere rigtigt og motivere – er kæmpe stort.

Master Business Coach uddannelsen får du alle de færdigheder du har behov for, til at bruge coaching i din daglige ledelse. Eller som intern eller selvstændig Business Coach.

Du kan coache dine medarbejdere og klienter til endnu bedre resultater. Du får endvidere en kæmpe værktøjskasse af coach redskaber, så du altid har det rigtige coachværktøj lige ved hånden når du har behov for det.

Du kan tage uddannelsen hjemmefra eller fra kontoret – når DU har tid. Alt materialet i uddannelsen er let tilgængeligt over internettet, og du lærer i det tempo der passer ind i din hverdag og alle dine andre opgaver.

Kan det blive lettere og mere stressfrit at efteruddanne sig?

Rejsen, buffeten, og kagerne må du dog undvære – eller selv sørge for. De kan desværre ikke leveres online.

Hvordan du vælger at organisere din uddannelse er helt frit. Du kan enten tage hele uddannelsen og afslutte med at få et Master Business coach certifikat, eller du kan vælge at tage de dele du lige har behov for i dit job. Du har adgang til materialet så længe du vil, så du kan altid gå tilbage og finde lige netop det værktøj du har behov for.

audiolektioner på online coach uddannelse

Business Coach Uddannelsen foregår med Audio Lektioner i PodCast format.

Læs mere om hvorfor vi har valgt at lave Business Coach Uddannelsen med AUDIO lektioner og ikke Video som de fleste andre kurser.

En coachuddannelse med fokus på coaching og ledelse

Master Business Coach uddannelsen giver dig alle de værktøjer du har behov for – let og effektivt. Coaching Uddannelsen har fokus på den jobrelaterede coaching. En coachingform, der hjælper den coachede til at løse sine problemstillinger, opgaver og med at nå sit fulde potentiale.

 

Hvad nu hvis jeg har en anden coachuddannelse? Kan jeg få noget ud af Master Business Coach uddannelsen?

Hvis du allerede har Master Coach uddannelsen, eller en coach uddannelse fra andre skoler, så er det bedste råd at købe Master Business Coach opgradering.

Det er ikke en betingelse at du har taget lige netop vores Master Coach uddannelse for at du kan tage Master Business Coach delen, men du bliver nødt til at have et vist kendskab til coaching for at kunne bruge specialet.

De grundlæggende coach færdigheder er nødvendige, for at du kan bruge de værktøjer du får i denne overbygning.

Disse færdigheder får du blandt andet på Master Coach uddannelsen – på en let og tilgængelig måde. Du skal ikke være ekspert – men et vist kendskab til coaching er altså nødvendigt.

 

 

Professionel Business coaching

Priser på Business Coach uddannelsen

Business Coach uddannelsen koster  kr. 4.955,- (incl. moms).

Du kan vælge om du vil betale din Business coach uddannelse på een gang, eller over flere gange. Du kan betale med Kreditkort, Debitkort, eller Bankoverførsel.

Hvis du køber til det offentlige med EAN nummer, så vælg Manuel betaling, og send os en email med dine EAN faktureringsoplysninger.

Har du spørgsmål, så skriv til ProCoach Academy Support her…

30 dages tilfredshedsgaranti Coach Academy

100% returret – Du kan trygt bestille

Du kan bestille din Master Business Coach uddannelse helt uden risiko. Du har nemlig 30 dages – 100% fortrydelsesret uddannelsen.

Hvis du indenfor den 30 dages periode – af en eller anden grund – ikke er tilfreds med den uddannelse du har investeret i, så giver du os bare besked. Så får du alle dine penge retur.